Cirkulær økonomi og bæredygtighed...

Bæredygtighed er blevet et væsentligt
tankesæt i projekter, som ocon kan
hjælpe med at føre ud i livet.

 • Hvilke muligheder er der i dit
  projekt?
 • Hvilke materialer skal jeg vælge?
 • Savner du inspiration i form af
  katalog over bæredygtige tiltag?

velkommen

ocon tilbyder klassisk rådgivning
når huse og strukturer skal bygges:

 • Program og skitsering.
 • Projektering og design.
 • Udbud og tilsyn.
 • Energiberegninger.
 • Statiske beregninger.
 • Økonomistyring og budgettering.
 • Ansøgning om byggetilladelse.
 • Projektledelse.
 • Bygherrerådgivning.
 • Tekniske installationer.
 • Klimatilpasning (LAR).
 • Plan for drift og vedligehold.

ocon kan tilbyde assistance i
forbindelse med:
 • Vurdering og analyse af
  bæredygtige design.
 • Valg af materialer.
 • Optimering.
 • Valg af processer.
 • Certificering.
Kontakt ocon for at høre nærmere.
Mere info...

velkommen

Optimering og cirkulær økonomi
betyder at materialer og resourcer
benyttes bedst muligt.

ocon analyse & rådgivning
Civ.ing. & HD
Lars Bruun Overgaard
Mobil: 6086 0789
Mail: lbo(a)ocon.dk