Optimering og bæredygtighed...

Bæredygtighed er blevet et væsentligt
tankesæt.
Følgende områder har stor betydning:

 • Miljø (LCA).
 • Økonomi (LCC).
 • Sociale forhold.
 • Teknik.
 • Procesmæssige forhold.
ocon kan tilbyde assistance i forbindelse med:
 • Vurdering og analyse af bæredygtige
  design.
 • Valg af materialer.
 • Optimering.
 • Valg af processer.
 • Certificering.
Kontakt ocon for at høre nærmere.
Mere info...

velkommen

ocon tilbyder klassisk rådgivning
når huse og strukturer skal bygges:

 • Program og skitsering.
 • Projektering og design.
 • Udbud og tilsyn.
 • Energiberegninger.
 • Statiske beregninger.
 • Økonomistyring og budgettering.
 • Ansøgning om byggetilladelse.
 • Projektledelse.
 • Bygherrerådgivning.
 • Tekniske installationer.
 • Klimatilpasning (LAR).
 • Plan for drift og vedligehold.
Kontakt ocon for at høre nærmere.

Optimering og cirkulær økonomi
betyder at materialer og resourcer
benyttes bedst muligt.
Kontakt ocon for at høre nærmere.

velkommen

ocon analyse & rådgivning
Civ.ing. & HD
Lars Bruun Overgaard
Mobil: 6086 0789
Mail: lbo(a)ocon.dk